Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

 

A MediCreditPénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvényytársaság (továábiakban Társaság) a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és az MNB 48/2018. (XII.17.) az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó rendelete rendelkezéseinek eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint fogadja el és kezeli a hozzá beérkező panaszokat. Jelen szabályzat módosítása, kiegészítése, hatályon kívül helyezése a Társaság Igazgatóságának hatáskörébe tartozik.

Bővebben: Panaszkezelési szabályzat

FONTOS! 
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a MediCredit Zrt. ügyfeleként (adós, kezes, zálogkötelezett vagy örökös) a Társaság magatartásával, tevékenységével, mulasztásával szemben panaszt kívánnak tenni, úgy kérjük tanulmányozzák át Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatát, mely a www.medi-credit.hu/panaszkezeles menüpontban érhető el.
 

Bővebben: Általános tájékoztató a bejelenők részére a visszaélések bejelentéséről