Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

 

A MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (továbbiakban:Társaság) a Fővárosi Törvényszéken, mint cégbíróságon bejegyzett, zártkörűrészvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás. A Társaság a tevékenységeit aHitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény(továbbiakban Hpt.), és az irányadó egyéb jogszabályok alapján a Pénzügyi SzervezetekÁllami Felügyelete által 2004.08.12. napján kelt I-1983/2004 számú határozata, a2013.március 28-án kelt, H-EN-I-254/2013.számú tevékenységi kör módosítását jóváhagyóhatósági engedélye, továbbá a Magyar Nemzeti Bank („MNB”)▪-án kelt, ▪.számu tevékenységi kör módosítását jóváhagyó hatósági engedélye alapján végzi. 

 

 

ÁSZF tejes szövege:ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK