Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

MediCredit Pénzügyi Szolgáltató ZRt. 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. Tetőtér 92.

Díjjegyzék

Lakcímkeresés

200 - 3000 Ft

Ingatlan-nyilvántartási átjegyzés

6.600 – 12.600 Ft

Értékbecslés

10.000 – 55000 Ft

Közjegyzői díj

5.000 – 60000 Ft

Ügyvédi közreműködés

a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003 (VIII.22) IM rendelet és a bírósági végrehajtási eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 12/1994 (IX.8) IM rendelet szerint

Fizetési meghagyás kibocsátása

főkövetelés 3,0 %-a minimum 8.000,- Ft legfeljebb 300.000,- Ft

Peres eljárás

főkövetelés 6,0 %-a, minimum 15.000,- Ft legfeljebb 1.500.000,- Ft

Végrehajtási eljárás

főkövetelés 1,0 %-a minimum 5.000,- Ft legfeljebb 350.000,- Ft

Végrehajtó díja

díjjegyzék alapján/az összes követelés 10,0-15,0%-a

Ügygondnok,

ügylettől függő egyedi díjösszeg /Főkövetelés 5,0 %-nak megfelelő összeg de minimum 10.000,- Ft

Csőd,- felszámolási eljárás illetéke és közzétételi költségtérítés

30.000 – 80.000 Ft, illetve 15.000 Ft-

Nyilvántartásba vétel (felszámolás)

Hitelezői igény 1,0 %, minimum 5.000,- Ft legfeljebb 200.000,- Ft

 A 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján, Társaságunk 2022. november 10. napjától a Polgári Törvénykönyv, vagy a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény szerint számított késedelmi kamat esetében legfeljebb 25%-os késedelmi kamatot számít fel e rendelettel érintett és hatálya alá tartozó ügyletek esetében!