Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

A 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján, Társaságunk 2022. november 10. napjától a Polgári Törvénykönyv, vagy a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény szerint számított késedelmi kamat esetében legfeljebb 25%-os késedelmi kamatot számít fel e rendelettel érintett és hatálya alá tartozó ügyletek esetében!

 A Központi Hitelinformációs Rendszerben magánszemély ügyfeleinknek joguk és lehetőségük van arra, hogy a róluk nyilvántartott adatokba betekintsenek, azokat megismerjék. Ehhez az alábbi link nyújt segítséget.

http://www.bisz.hu/sajat-adatok-megismerese