Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket,  hogy  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 288. § szerint amennyiben a beadott panaszukkal kapcsolatosan a

mennyiben a  panasz általunk  elutasításra került, illetve  annak tartalma nem fogadható el ,úgy  válaszunkkal kapcsolatosan az alábbi jogorvoslati lehetőséggel élhetnek:

Az MNB tv. szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén eljárást kezdeményezhetnek  az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál (1534 Budapest  BKKP Pf: 777; tel:+36 40 203-776 fax: +36 1 489 9102 ; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bírósághoz illetve  a vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősülő ügyfelek a  Pénzügyi Békéltető Testület (1525 Budapest BKKP Pf:172, tel:+36 40 203-776 fax: +36 1 489 9102 ; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

eljárását kezdeményezhetnek. Társaságunk általános alávetési nyilatkozatot  a PBT felé nem tett.

fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes        

  személy; (2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 6. § (1) bek. 28.pont)

A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők társaságunk ügyfélszolgálatán (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. Tetőtér 92.), továbbá kérhetők irásban és telefonon  a Medicredit Zrt.-től (levélcím: 8900 Zalaegerszeg Kis u 1. TT.92) Telefon/fax: +36-20-8900480; +36-92-533074), illetve a testület honlapjáról is  letölthető a következő linken: https://www.mnb.hu/letoltes/150-fogyasztoi-kerelem-1.pdf