Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás

Amennyiben ügyfelünk társaságunkhoz előterjesztett panaszára társaságunk elutasító választ küldött, és ügyfelünk társaságunk álláspontjával nem ért egyet, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

A kérelmet az e célra készített nyomtatványokon kell benyújtani.

Bővebben: A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás